zwrot podatku z Niemiec

Pracując za granicą naszego kraju należy przestrzegać przepisów podatkowych obowiązujących w danym państwie, co najczęściej oznacza konieczność rozliczania się z miejscowym fiskusem. W rezultacie może zdarzyć się taka sytuacja, że należny podatek zostanie nadpłacony, a pracownik osiąga w ten sposób stratę finansową. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że można wystąpić o zwrot podatku z Niemiec. Oczywiście możliwość ta dotyczy wyłącznie osób, które zatrudnione były na terenie Niemiec legalnie. Kolejny warunek jest taki, że ich pracodawca odprowadzał składki na podatek dochodowy, w wyniku czego powstała nadwyżka w zapłaconym podatku. Aby uzyskać zwrot podatku niemcy, należy w tym kraju złożyć oświadczenie w miejscowym Urzędzie Finansowym. Na podstawie złożonego dokumentu lokalny fiskus określi ile podatku zostało zapłacone oraz czy wystąpiła nadwyżka. Jeżeli podatnikowi należy się zwrot, wówczas pieniądze przekazywane są przelewem bankowym na wskazane konto – co istotne, nie musi być to konto założone w niemieckim banku. Warto zwrócić uwagę, że gra jest warta świeczki – średni zwrot z podatku może wynieść nawet kilkaset euro, co dla polskiego podatnika jest niebagatelną sumą.