Zwiększanie zadłużenia krajowego

Aktualnie zainteresowanie mediów długami publicznymi i wynikami PKB jest czymś całkowicie zrozumiałym – wszak dla sporej części społeczeństw odpowiednie wyniki finansowe kraju to kwestia tego, czy podniesione zostaną podatki, opieka zdrowotna nie ulegnie zmianie na mniej korzystną formę dla biedniejszych czy też powstanie kilka tysięcy nowych miejsc pracy. Wszystko to sprawia, że opinia publiczna poprze media, także elektroniczne, stara się bardzo mocno wpływać na decyzje podejmowane przez polityków i wiele grup interesów wywiera nacisk na odpowiednie reformy. W licznych krajach, które miały problemy z wyjściem ze swoich długów, wyjątkowo mocno zadłużonych jak Włochy czy Grecja i Hiszpania, z czasem doszło nawet do widowiskowego obalania rządu a rekordowo niskie poparcie dla działań polityków rządzącej koalicji zmusiło potężne wieloletnie ugrupowania do wycofania się na długi okres z życia politycznego. Wiele gazet i telewizji mocno wspiera takie ruchy, ponieważ wszystkie działania wymierzone w polityczne systemy państw demokratycznych są po prostu widowiskowe do transmitowania. Jednocześnie nawet politycy tych krajów, które aktualnie mają dość dobre wyniki ekonomiczne patrząc na liczne obalane na południu rządy są zdania, że trzeba nawet przy dobrych wynikach wprowadzać kluczowe reformy.