Zleceniodawca

Zleceniodawca

Kluczowym zadaniem osoby decydującej się na korzystanie z usług firmy konsultingowej jest szczegółowe określenie, co jest przedmiotem umowy, a co za tym idzie, pokazanie, czego właściwie oczekuje od firmy. Dokładne zdefiniowanie i nazwanie swoich oczekiwań ma wielkie znaczenie w ustalaniu treści umowy poprzez prawa i obowiązki obu stron. Jeśli weźmie się pod uwagę specyfikę branży, jaką jest doradztwo w ogóle, wtedy musimy zdawać sobie sprawę z konieczności określenia szczegółowego, co rozumiemy pod pojęciem pomocy w tej konkretnej sytuacji. Co ważne w tym momencie, jako zleceniodawcy firmy konsultingowej, musimy zobowiązać się do dostarczenia naszemu przydzielonemu przez firmę doradcy kompletów dokumentów, informacji o wszelkich procedurach, jakie zachodzą w tych wypadkach. Dokumentacja ma nie tylko wpływ na detaliczność sprawozdania, ale również na wysokość wynagrodzenia, jakiego potem może żądać konsultant. Im mniej dokumentów mu dostarczymy, im więcej musi on działać na własną rękę i im więcej czasu musi poświęcić, aby dostać kluczowe wiadomości, tym wyższa będzie jego prowizja. Im większy jest również zakres obowiązków, tym większe pieniądze wtedy będą wchodzić w grę.