Zlecenie

Zlecenie

Consulting jest definiowany jako umowa działania starannego, aczkolwiek nie wyklucza się podporządkowania go umowom wyniku. Najważniejszą cechą umowy o charakterze consultingowym jest fakt niejednolitości i braku uniwersalności jej przedmiotu. O tym, na co jest zawarta umowa decyzję podejmuje podmiot, jaki wykazuje zainteresowanie podjęciem współpracy z firmą świadczącą usługi consultingowe, czyli ktoś, kto potrzebuje konsultacji profesjonalnej. Szczegółowe zdefiniowanie przedmiotu zawieranej umowy jest kluczowym zadaniem zarówno strony, która oferuje usługę, jak i strony, która z takiej oferty korzysta. Literatura fachowa określa, że chodzi głównie o pomoc, związaną z nazywaniem problemu i takie formułowanie rozwiązań, aby były one skuteczne i efektywne. Zatem przedsiębiorca, który zleca consulting ma na celu otrzymanie informacji, zanalizowanie sytuacji i zdiagnozowanie zagadnienia a także prognozowania przedsięwzięć, jakie mają być podjęte. Równie ważne są zalecenia, które mają wyrażać opinię o danej kwestii i rady, mające na celu wywołanie określonego efektu. Zalecenia wystosowane przez konsultanta mają wskazywać właściwe działania bądź to, czego powinien klient unikać za wszelką cenę.