Zewnętrzne finansowanie przedsiębiorstwa

Każdą działalność gospodarczą można finansować na dwa podstawowe sposoby, ze środków własnych, albo ze środków pochodzących od zewnętrznych podmiotów działających na ryku. Rzecz jasna, na dłuższą metę, nie można ciągle korzystać z finansowania zewnętrznego, dlatego większość przedsiębiorców stara się zrównoważyć bilans ekonomiczny w przedsiębiorstwie w taki sposób, by wewnętrzne finansowanie przewyższało finansowanie zewnętrzne. Do wewnętrznego finansowania działalności gospodarczej należą między innymi, odpisy amortyzacyjne, zyski ze sprzedaży produktów czy usług, oraz dopłaty wspólników do majątku podstawowego. Widać na pierwszy rzut oka, że tego rodzaju wpłaty są dużo zdrowszym rozwiązaniem dla przedsiębiorstwa w kwestiach finansowych. Jednak często zachodzi taka sytuacja w prowadzonej firmie, że trzeba sięgnąć do zewnętrznych źródeł finansowania. I bardzo dobrze jest, gdy na taką pomoc zewnętrznych podmiotów gospodarczych możemy liczyć. Głównie by udzielić nam wsparcia finansowego takie zewnętrzne jednostki gospodarcze wymagają aktualnego biznesplanu firmy i analizy finansowej. Dopiero na podstawie analizy tych elementów można dokonywać decyzji inwestycyjnych czy dofinansowujących. Żaden inwestor czy bank przy zdrowych zmysłach nie wesprze zadłużonej po uszy działalności gospodarczej.