Zatrudnianie pracowników na umowę zlecenie

Zatrudnianie pracowników na umowę zlecenie

Pracownicy najbardziej pragną umowy o pracę na czas nieokreślony. Taka umowa gwarantuje im stałą pracę, pracownicy nie muszą się zatem obawiać utraty pracy z dnia na dzień. Taka umowa o pracę gwarantuje również pracownikom stałe zarobki, gdyż w Polsce obowiązuje płaca minimalna, które w przypadku takiej umowy nie może wynosić mniej. Umowa o pracę na czas nieokreślony nie jest jednak najczęściej wybieraną umową przez pracodawców. Jest to z ich punktu widzenia umowa niekorzystna, zwłaszcza w świetle obecnych uregulowań prawnych. Od takiej umowy trzeba za pracownika odprowadzać wszystkie możliwe składki, a więc składki na ubezpieczenia, składki emerytalne oraz inne świadczenia obowiązkowe. Dlatego pracodawcy, ku niezadowoleniu pracowników, decydują się najczęściej na oferowanie pracy w ramach umowy zlecenie. Jest to bardzo niekorzystna umowa dla pracowników, gdyż od takiej umowy pracodawca nie odprowadza najważniejszych składek. Taka umowa nie liczy się pracownikowi do stażu pracy. Pracując na umowę zlecenie pracownikowi nie przysługuje także prawo do urlopu wypoczynkowego. Jeśli pracownikom nie stawi się w danym dniu do pracy, to po prostu za ten dzień nie dostanie wynagrodzenia. Pracodawcy obecnie nagminnie wykorzystują te umowy, gdyż dla nich wiążą się one ze zmniejszonymi kosztami utrzymania pracownika.