Zatrudnianie pracowników do firmy

Zatrudnianie pracowników do firmy

Na rynku występuje wiele różnych firm, w której pracuje określona liczba ludzi. Nie wszystkie firmy posiadają tą samą liczb pracowników, jest ona zależna od potrzeb danego przedsiębiorstwa oraz od jego możliwości finansowych. Są firmy, w której działa tylko właściciel, gdyż dobrze sobie radzi. Takich firm jest jednak mało, domontują przedsiębiorstwa, w których pracuje przynajmniej kilka osób. Nie ze wszystkimi sprawami właściciel jest sobie dać radę samemu, niekiedy potrzebuje pomocy wspólników. Zatrudnianie pracowników do firmy odbywa się na zasadzie rekrutacji. Rekrutacja pracowników to proces pozyskiwania nowych osób do pracy, które mają wykonywać określone umową obowiązki. Taka rekrutacja polega w pierwszej kolejności na umieszczeniu ogłoszenia w różnych środkach masowego przekazu. Ogłoszenie ma informować o poszukiwaniu pracowników do pracy, w takim ogłoszeniu musi się znaleźć także informacja o stanowisku, miejscu wykonywania pracy oraz o wynagrodzeniu za pracę. W ogłoszeniu musi być także podany telefon kontaktowy lub adres poczty elektronicznej. Po umieszczeniu ogłoszenia pracodawcy czekają na zgłoszenia. Pod zgłoszeniu się chętnych osób następuje zasadniczy etap selekcji pracowników. Z pośród zgłoszonych kandydatów wybiera się jedną bądź kilka osób, które najbardziej odpowiadają.