Zatrudnianie pracowników a umowy

Zatrudnianie pracowników a umowy

Decydując się na zatrudnienie pracownik lub kilku takich osób do swojej firmy, trzeba określić w oparciu o jaki rodzaj umowy takie osoby mają pracować. Podstawowym i najbardziej pożądanym na rynku pracy rodzajem umowy, jest umowa o pracę na czas nieokreślony. Z punktu widzenia pracowników jest to umowa najbardziej korzystna, gdyż dzięki niej pracownicy posiadają wszelkie uprawnienia pracownicze przewidziane przepisami prawa pracy, a pracodawca nie może zwolnić takiego pracownika z dnia na dzień, bez wypowiedzenia, chyba że pracownik rażąco naruszył swoje obowiązki, na przykład stawił się do pracy od wpływem alkoholu. W takich sytuacjach pracodawca może zwolnić taką osobę bez okresu wypowiedzenia, dyscyplinarnie. Jest to bardzo niekorzystne dla pracownika, dlatego czasami pracownicy idą na ugodę i zwalniają się w takich sytuacjach sami, choć zależy to od pracodawcy czy na coś takiego wyrazi zgodę. Umowa o pracę na czas nieokreślony jest jednak w Polsce nieco mniej korzystna dla pracodawców. Pracodawcy muszą od takich umów odprowadzać szereg składek na ubezpieczenia, dlatego na takie umowy decydują się bogate firmy, które stać na opłacanie wszystkich składek swoich pracowników. Część pracowników w firmach musi być jednak zawsze zatrudniona w oparciu o umowy stałe, zwłaszcza gdy są to ważne stanowiska.