Zatrudnianie nowych pracowników

Chyba każdego pracodawcę czeka prędzej czy później podjęcie decyzji o tym, że przyszedł czas na zatrudnienie nowych pracowników. Decyzja ta może być motywowana różnymi czynnikami: rozwojem firmy, wzrostem liczby zadań, podjęciem nowych obowiązków. Jakkolwiek by nie było, w końcu nadchodzi taki moment, że trzeba zatrudnić nową osobę, której powierzone zostaną określone działania. Najpierw zatem, zanim jeszcze zaczniemy szukać nowego pracownika, warto precyzyjnie określić zakres powierzonych mu zadań, by później nie mieć z tym problemu chociażby już podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Następnie konieczne jest rozpisanie ogłoszeń, określenie w nich profilu kandydata oraz zamieszczenie ich w lokalnej prasie czy na ogłoszeniowych portalach internetowych. Później przychodzi czas na selekcję aplikacji. Kiedy już wybierzemy osoby, które wydają nam się najbardziej odpowiednie do wypełniania obowiązków na tworzonym stanowisku, kolejnym etapem „zatrudniania” będzie zaproszenie ich na rozmowę kwalifikacyjną. Po niej natomiast następuje etap decyzyjny – wybieramy osobę, która okazała się według nas najlepsza i proponujemy jej zatrudnienie, sporządzając uprzednio stosowną umowę – o prace, zlecenie, dzieło. Umowę taką należy podpisać z pracownikiem najpóźniej w dniu rozpoczęcia przez niego pracy.