Założenie spółki partnerskiej

Ciekawą formą organizacyjno-prawną występującą w polskim prawie handlowym jest bez wątpienia spółka partnerska. Jest to jeden z rodzajów spółki osobowej. Wszystkie spółki partnerskie są z mocy prawa pod szczególną ochroną. Minusem takiej działalności jest fakt, że mogą ją założyć tylko i wyłącznie osoby posiadające uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu. Listę wolnych zawodów wymienia w odpowiednim przepisie kodeks spółek handlowych. Do tej grupy należą między innymi, zawód pielęgniarki, tłumacza przysięgłego, rzeczoznawcy majątkowego, brokera nieruchomości, adwokata, aptekarza, czy zawód radcy prawnego. Zaletą takiej spółki jest brak konieczności posiadania minimalnego, nominalnego kapitału zakładowego. Zakres działalności takiej spółki może być zdecydowanie wyższy, niż na przykład w przypadku spółek cywilnych. Wykonywać wolny zawód możemy także w formie jednoosobowej, jednak taka forma prawna daje o wiele większe możliwości, w ten sposób łatwiejsze jest realizowanie większych przedsięwzięć związanych z wykonywanym zawodem. Ponadto nie występuje odpowiedzialność zbiorowa za długi spółki. Każdy z parterów odpowiada indywidualnie za swoje zobowiązania, które zaciągnął w trakcie swoje działalności. Spółki partnerski mogą zostać opodatkowane według najkorzystniejszej formy, czyli ryczałtu ewidencjonowanego.