Zalety spółki europejskiej

Odpowiednikiem spółki akcyjnej na skalę europejską jest spółka europejska. Rejestrowana jest spółka europejska w kraju, w którym posiada siedzibę statutową. W naszym kraju organem, który dokonuje takich rejestracji jest krajowy rejestr sądowy. Jednak by założyć działalność gospodarczą tego rodzaju trzeba posiadać sto dwadzieścia tysięcy euro kapitału zakładowego, czyli największy kapitał początkowy spośród wszystkich form prawnych, które mogą funkcjonować na terytorium naszego kraju. Spółkę europejską można prowadzić we wszystkich dwudziestu siedmiu krajach unijnych. Oddziały spółki europejskiej mogą być rozrzucone po wielu krajach, nie trzeba przy tym rejestrować ich w każdym z tych krajów. Zakładając spółkę europejską wspólnicy mają zdecydowanie większe perspektywy rozwoju i od razu wkraczają na rynek międzynarodowy, na którym łatwiej znaleźć tańszą siłę roboczą i lepiej wykwalifikowanych pracowników. Księgowość w spółce europejskiej może być prowadzona na dwa sposoby, albo w walucie krajowej albo w euro, decyzja należy do przedsiębiorcy. Poza zebraniem odpowiedniego kapitału zakładowego, na spółkach europejskich ciąży dodatkowo jeszcze obowiązek powoływania zarządu. Z prowadzeniem działalności w kilku krajach mogą się także wiązać problemy natury formalnej, trudniej się porozumieć posiadając kilka oddziałów.