Zalety spółki akcyjnej

Jednym z rodzajów spółek kapitałowych jest spółka akcyjna. Tak, jak przy każdej formie organizacyjno-prawnej pojawiają się zarówno plusy zawiązania takiej spółki, jak i niewątpliwe minusy. Do niedogodności związanych z założeniem spółki akcyjnej należy przede wszystkim długi proces jej rejestracji, konieczność zgromadzenia wysokiego nominalnego kapitału podstawowego, w wysokości stu tysięcy złotych, także długo trwa ewentualne rozwiązanie takiej spółki. Do prowadzenia spółek akcyjnych konieczne jest również wynajmowanie i zatrudnianie profesjonalnej obsługi formalnej, prawnej i finansowej takiego przedsięwzięcia. Jednak chyba na tym kończą się wady takiej opcji działalności gospodarczej. Gdy potrafimy poradzić sobie z takimi trudnościami, to warto zastanowić się nad rozpoczęciem działalności gospodarczej. Jeżeli zamierzamy założyć spółkę akcyjną samodzielnie lub ze wspólnikami, to jest to dobre wyjście, gdy zamierzamy ją prowadzić na dużą skalę. W ten sposób mamy szansę kumulowania dużego kapitału. Spółki akcyjnej nie mogą założyć jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Każda spółka akcyjna ma prawo do emisji akcji i obligacji, a co za tym idzie szansa notowania takiego przedsiębiorstwa na giełdzie papierów wartościowych. Spółki akcyjne są podmiotami prawnymi szanowanymi powszechnie na rynku.