Zakładanie spółki cywilnej

Jednym z najprostszych sposobów na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest założenie spółki cywilnej. Całość regulacji dotyczących tej formy prawnej został zamieszczony w odpowiednich przepisach kodeksu cywilnego. Do założenia spółki cywilnej wystarczy tylko i wyłącznie sporządzenie umowy spółki, podpisanej przez wspólników. Spółkę cywilną zakładają zazwyczaj dwie, trzy osoby, które mają zamiar zrealizować pewne przedsięwzięcie biznesowe. Przesłanką do zawarcia takiej formy jest chęć zrealizowania niewielkiego przedsięwzięcia, do większych inwestycji zaleca się skorzystanie z innej formy organizacyjno-prawnej, która okaże się bardziej opłacalna. Z tego powodu większość spółek cywilnych jest zakładana na czas określony, jej rozwiązanie następuje po realizacji danego celu. Minusem takiej formy prawnej jest solidarna odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki, co ważne wspólnicy odpowiadają całym swoim majątkiem. Wierzyciel takiej zadłużonej spółki cywilnej, ma prawo do dochodzenia swoich roszczeń z majątku wybranego wspólnika. Spółkę cywilną można opodatkować albo na zasadach ogólnych, albo według podatku liniowego i karty podatkowej. Do założenia spółki cywilnej nie jest potrzebny minimalny kapitał zakładowy. Kapitałem podstawowym mogą być nie tylko pieniądze, lecz także wiedza i usługi.