Zakładanie firmy – dodatkowe zezwolenia

Zakładanie firmy – dodatkowe zezwolenia

Przyszły przedsiębiorca przy zakładaniu firmy powinien pamiętać, że niektóre z możliwych form działalności gospodarczej wymagają dodatkowych zezwoleń, licencji czy uprawnień zawodowych. Mowa o różnych koncesjach, wpisach do rejestrów, zezwoleń na prowadzenie działalności. Najczęściej potrzeba wpisu do specjalnego rejestru działalności regulowanej, jeżeli chcemy założyć działalność związaną z przemysłem kopalnym, na przykład wydobywać złoża lub robić odwierty, albo na przykład zająć się wytwarzaniem materiałów wybuchowych albo technologii wojskowej. Specjalnych koncesji od Ministra Spraw Wewnętrznych potrzebują tez przedsiębiorcy działający w sektorze paliwowym albo energetycznym. Nawet prowadzenie firmy ochroniarskiej podlega wydaniu koncesji. Zezwolenie na produkcję programów telewizyjnych i radiowych leży w kwestii Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Inne przykłady to organizowanie wycieczek i imprez turystycznych, czy świadczenie usług w zakresie pośrednictwa pracy. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydaje koncesje na obrót materiałem siewnym, wyrób i rozlew napojów spirytusowych, winiarskich. Praktycznie każde ministerstwo posiada listę koncesji, warto się z nimi zapoznać przy zakładaniu firmy. Kiedy zamierzamy prowadzić działalność gospodarczą związaną ze sprzedażą alkoholu, działalnością maklerską, zbieraniem odpadków czy surowców wtórnych, również potrzebujemy specjalnych zezwoleń. Część z nich uzyskać możemy od wójta, burmistrza, prezydenta miasta, czy też marszałka województwa.