Zablokowanie ważnej inwestycji dla miasta

Zablokowanie ważnej inwestycji dla miasta

Toruń od ponad roku żył sprawą budowy nowego mostu przez Wisłę. Roboty po rocznym okresie zostały wstrzymane jednak przez sąd administracyjny pod zarzutem niedopatrzenia obowiązku konsultingu społecznego. Pod tym tajemniczym pojęciem kryje się konieczność przeprowadzania wśród społeczeństwa obowiązkowych debat i narad na temat planowanej inwestycji. Ich celem jest wysłuchanie głosów mieszkańców na ten temat a żeby zagwarantować bezstronność dyskusji, powinna ona być prowadzona przez doświadczonego mediatora z uczestnictwem firmy konsultingowej z dziedziny odpowiadającej zakresowi konsultacji. W tym przypadku firma konsultingowa straciła zezwolenie na prowadzenie swoich usług. Warto dodać, że według norm unijnych we wszelkich inwestycjach, w których występuje udział środków z Unii w wysokości co najmniej pięćdziesięciu procent, musi być zapewniony udział takiej firmy, która przeprowadzi audyt mający ocenić wpływ inwestycji na środowisko naturalne jak i na życie mieszkańców w promieniu kilku kilometrów. W takiej firmie powinni pracować specjaliści w danej branży, którzy powinni dodatkowo posiadać uprawnienia konsultingowe, potwierdzone przez jeden z krajowych ośrodków akredytacyjnych. Konsultacje społeczne mają znów pozwolić na czynne uczestniczenie społeczeństwa i mieszkańców w procesie unowocześniania i rozwoju infrastruktury gospodarczej. Można dzięki temu zawczasu uniknąć konfliktów czy procesów karnych, które mogłyby albo zablokować inwestycję albo poważnie ją zakłócić, narażając inwestora na straty.