Wypowiedzenie wkładu członka spółki

Spółka cywilna jest bardzo popularnym rozwiązaniem na robienie interesów i obniżenie ryzyka niepowodzenia. Jak to jednak bywa z każdą umową zawartą pomiędzy ludźmi coś może pójść nie tak? Ludzie się kłócą i czasami decydują się na zerwanie umowy cywilnej i wycofanie się ze spółki. Jak jednak tego dokonać i czy jest to do końca legalne? Otóż mogą być dwie przyczyny cofania wkładu włożonego do majątku wspólnego. Pierwszym z nich jest umowa, która była sporządzona na określony czas. Wtedy nie ma żadnego problemu z wycofaniem swojej części. Wynika to z tego, że czas umowy się skończył i obie strony nie są już ze sobą związane postanowieniami żadnego porozumienia. Istnieje również druga przyczyna wyjścia ze swoim wkładem. Chodzi tu o nieporozumienie się wspólników w sprawach związanych z prowadzeniem interesów. W takiej sytuacji wspólnik w określonym ustawowo czasie może wycofać swój wkład pod warunkiem, że jego wysokość jest zapisana w treści umowy. Musi jednak upłynąć pewien czas zanim będzie możliwe wycofanie swoich pieniędzy. To samo tyczy się wszelkich sprzętów, które zostały wniesione przez jednego wspólnika do majątku spółki. Oczywiście nie ma żadnych konsekwencji tego typu działań. Prawo jest w tej kwestii bardzo wyrozumiałe i polskie urzędu rozumieją, że ludzie mogą dojść do wniosku, że ich współpraca nie jest niczym dobrym. Tak, więc rozwiązanie spółki nie jest niczym skomplikowanym i trwa stosunkowo krótko. Oczywiście, jeżeli przebiega w sposób pokojowy.