Wybór formy opodatkowania firmy

Podatki dla wielu przedsiębiorców okazały się ostatnim gwoździem do trumny. Doskonale wiadomo, że z urzędem skarbowym lepiej nie zadzierać i wywiązywać się z obowiązku podatkowego najrzetelniej, jak to tylko tak możliwe. Konsekwencje nieprawidłowości podatkowych mogą okazać się brzemienne w skutki. Kary podatkowe należą do bardzo dotkliwych, dlatego lepiej zatrudnić dobrego księgowego, który będzie dobrze znał się na swojej pracy. Często zaniedbania podatkowe nie są popełniane celowo, co może być w niektórych przypadkach okolicznością łagodzącą, lecz na łaskawość instytucji skarbowych lepiej w naszym kraju nie liczyć. Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą powinna do końca pierwszego miesiąca nowego roku podatkowego złożyć zaświadczenie do właściwego urzędu podatkowego, w którym określimy, według, jakiej formy opodatkowania będziemy się rozliczać z urzędem skarbowym w tym roku. Jeśli we wskazanym terminie wniosek z taką informacją nie wpłynie, taki podmiot gospodarczy rozliczany jest na zasadach ogólnych, albo według skali osiemnastoprocentowej, albo trzydziesto dwuprocentowej, w zależności od osiąganych przychodów. Do wyboru każdy przedsiębiorca ma pięć możliwości, poza zasadami ogólnymi, ustawodawca przewidział jeszcze, podatek liniowy, tonażowy, ryczałt ewidencjonowany i kartę podatkową.