Wybór formy opodatkowania dla zakładających firmy

Wybór formy opodatkowania dla zakładających firmy

Jedną z najważniejszych kwestii podczas zakładania firmy jest wybór formy opodatkowania. Niektórzy przedsiębiorcy twierdzą nawet, iż jest to najważniejsza decyzja w trakcie zakładania działalności. Trzeba pamiętać, że również w tej kwestii mamy wybór, chociaż większość przedsiębiorstw wybiera tę samą opcję, warto zapoznać się z innymi możliwościami. Jedną z najprostszych opcji jest karta podatkowa, równie łatwym sposobem jest wybór ryczałtu ewidencjonowanego. Jedynym minusem jest fakt, że nie każdy, kto założył firmę może z tych form opodatkowania własnej działalności skorzystać. Możliwość tę posiadają zakłady usługowe, zakłady wytwórczo-usługowe oraz zakłady handlowe. Dla przykładu: szewc, zespół weselny czy osoba wynajmująca miejsca noclegowe. Do szczególnych zalet posiadania karty podatkowej należy brak obowiązku prowadzenia jakiejkolwiek ewidencji. Po prostu przez cały rok płacimy regularną, z góry narzuconą stawkę podatku, niezależnie od tego, jakie zyski przynosi założona przez nas firma lub jakie straty ponosimy. Sama kwota zaś ustalana jest w oparciu o rodzaj naszej działalności i inne parametry – na przykład liczba mieszkańców gminy. Minusem jest fakt, iż nie mamy zupełnie wpływu na wysokość tej kwoty. Druga z form – ryczałt polega na regularnym odprowadzaniu do Urzędu Skarbowego ustalonej części naszych przychodów – od 3 do 8,5% i związane jest z prowadzeniem prostej ewidencji przychodów. W odróżnieniu od karty podatkowej, w przypadku ryczałtu nie płacimy nic, jeżeli nic nie zarobiliśmy.