Wspieranie młodych przedsiębiorców

W sporej części współczesnych gospodarek problemy ekonomiczne narastają i znalezienie recepty na nie staje się głównym zadaniem rządzących. Widać jednak oczywiście jak na dłoni, że to nie tylko sami politycy będą dążyli do naprawy sytuacji – dzięki zainteresowaniu opinii publicznej oraz mediów niezależnych jak i komercyjnych praktycznie każdy ma dzisiaj swoje zdanie na temat kryzysu i sposobu wychodzenia z niego. Nikogo dzisiaj nie dziwi więc rosnące zaangażowanie ekspertów od ekonomii i naukowców próbujących zaproponować najlepsze możliwe rozwiązania. I tak od lat głównym sposobem na radzenie sobie ze spadkiem wzrostu gospodarczego jest przekonywanie ludzi, szczególnie tych w gorszym położeniu na rynku pracy, by spróbowali otworzyć własną działalność gospodarczą. Jest to oczywiście możliwe dopiero w takich warunkach, w których państwo ma przygotowane pakiety i programy pomocowe dla każdego odważnego, który zdecyduje się wziąć na siebie odpowiedzialność za przedsiębiorstwo. Ale jeśli i prawo i warunki finansowe pozwalają absolwentom a nawet ludziom bez studiów na zorganizowanie sobie własnego miejsca pracy i wykonywanie zleceń oraz usług w okolicy i regionie, zainteresowanie taką formą zatrudnienia rośnie. A wraz ze wzrostem prywatnych firm w danym regionie rozwijają się także inne wskaźniki.