Wsparcie

Wsparcie

Na współczesnym rynku niewiele jest przedsiębiorstw, które obyć się mogą bez wsparcia firm zewnętrznych. Niezależnie od tego czy mówimy tu o outsourcingu usług, czy tez o doradztwie, udział firm trzecich jest praktycznie niezbędny. W ostatnich latach szczególnie dużo mówi się o doradztwie w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Pomoc firm konsultingowych dotyczyć może wsparcia w dziedzinach takich jak doradztwo w zakresie polityki personalnej oraz optymalizacji zatrudnienia. Bardzo często firmy konsultingowe zajmują się również etatyzacją oraz wartościowaniem poszczególnych stanowisk pracy w przedsiębiorstwie. W tym celu pomocny okazać może się odpowiednio przeprowadzony audyt personalny. Firmy konsultingowe poza działaniami pobocznymi wspierać mogą również procesy mające fundamentalne znaczenie dla firmy, a więc jej działalność kontraktową i wsparcie w negocjacjach z kluczowymi dla przedsiębiorstwa kontrahentami. Dobra firma konsultingowa może również zająć się organizacją biura zamówień w firmie, organizacją biura projektów, a także działalnością związaną z optymalizacją teleinformatyczna i elektroenergetyczną przedsiębiorstwa. Ważne jest również wsparcie w zarządzaniu majątkiem.