Wpis do rejestru przedsiębiorców

By być uważanym za pełnoprawnego przedsiębiorcę trzeba uzyskać w trakcie odpowiedniej procedury wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Najłatwiejsze zadanie czeka osoby planujące rozpoczęcie jednoosobowej działalności gospodarczej i osoby przymierzające się do zawiązania spółki cywilnej. Pozostałe formy są nieco bardziej skomplikowane, czasochłonne i kosztowniejsze. Decydując się na założenie jednoosobowej firmy jedyne, co musimy na samym początku zrobić to wypełnić i wysłać wniosek o wpis na listę krajowych przedsiębiorców. Wniosek znajdziemy w Internecie po wpisaniu w wyszukiwarkę internetową frazy wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Tak wypełniony wniosek powinniśmy wysłać najlepiej drogą elektroniczną. W ten sposób najszybciej otrzymamy wpis. Istnieją jeszcze dwie inne metody dostarczenia wniosku, za pośrednictwem poczty, oraz osobista wizyta we właściwym urzędzie ze względu na siedzibę naszej firmy. Przepisy dotyczące rejestracji swojej działalności gospodarczej na przestrzeni ostatnich kilku lat uległy uproszczeniu, choć jeszcze im daleko do doskonałości. Omawiany wniosek jest jednocześnie zgłoszeniem przedsiębiorcy do zakładu ubezpieczeń społecznych w postaci płatnika składek, oraz do urzędu skarbowego. Wysłanie wniosku i rejestracja są darmowe.