Wniosek o wpis do ewidencji przedsiębiorców

Pierwszym krokiem na drodze do zostania pełnoprawnym przedsiębiorcą jest wysłanie wniosku do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. W ostatnich latach, w tej kwestii zachodzi wiele zmian na korzyść przedsiębiorcy. Wprowadzone zmiany mają na celu przyspieszenie procedur rejestracyjnych i obniżenie kosztów przedsiębiorcy związanych z zawiązaniem swojej działalności gospodarczej. Osoby planujące założyć jednoosobową działalność gospodarczą, a także wspólnicy spółki cywilnej wypełniają wniosek, który można znaleźć na odpowiedniej stronie rządowej. Wysyłając wniosek o wpis drogą elektroniczną możemy być pewni, że zostanie on szybko rozpatrzony i wiadomość o rejestracji otrzymamy w ciągu kilku godzin. Poza tym sposobem dostarczenia wniosku, istnieją jeszcze dwa. Pierwszym z nich jest wysłanie wniosku pocztą, albo osobiste odwiedzenia odpowiedniego urzędu miasta, albo urzędu gminy, właściwego ze względu na siedzibę naszej firmy. Złożenie wniosku jest jednoczesną prośbą o nadanie naszej działalności gospodarczej numeru REGON. Dodatkowo zgłaszamy swoją osobę, jako płatnika składek w zakładzie ubezpieczeń społecznych, a także rejestrujemy swoją działalność w urzędzie skarbowym. Procedura nie jest skomplikowana, jednak warto dokładnie się wszystkiego dowiedzieć zanim podejmiemy pierwsze kroki.