Własność oraz władze spółki akcyjnej

Spółka akcyjna jak każda inna spółka ma z góry określone organy sprawujące w niej władze. Podobnie jest również z podziałem własności wewnątrz spółki akcyjnej. W drugiej kwestii prawo stanowi, że akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania wygenerowane przez spółkę. Chroni ich przed tym prawo, które mówi, że za każde zobowiązanie odpowiada spółka. Oznacza to, że musi być do niej wniesiony jakiś kapitał, który w razie potrzeby jest zabezpieczeniem działalności takiego tworu. Minimalna wartość takiego kapitału zakładowego to 100 000 złotych. Jeżeli, zaś chodzi o minimalną wartość akcji to wynosi ona 1 grosz. Zgodnie z tokiem logicznego myślenia każdy zysk, jaki generuje tego typu spółka jest dzielony na równe części lub w zależności od tego, jakiej wysokości udziałów posiadają poszczególni akcjonariusze. W kwestii władz spółki akcyjnej to są one zbudowane zgodnie z tak zwanym systemem dualistycznym. Oznacza to, że obowiązuje w nim organ nadzorczy, który jest stały i niezmienny. Jeżeli zaś chodzi o organy zmienne to są nimi zarząd powoływany na 5 lat oraz reprezentujący spółkę akcyjną na zewnątrz. Zajmuje się również prowadzeniem wszelkich jej spraw. Drugim organem decyzyjnym jest rada nadzorcza, która ma za zadanie wykonywać stałą kontrolę nad poczynaniami spółki. W każdej spółce akcyjnej obowiązuje tak zwany zakaz konkurencji. Jeżeli zaś chodzi o to ile kadencji dany wspólnik może pełnić funkcje decyzyjne to nie ma to reguły. Zazwyczaj nie ma ograniczeń z tym związanych.