Własna firma krok po kroku

Rozpoczęcia działalności gospodarczej wiąże się z dokonaniem wyboru odpowiedniej formy prawnej, którą ma ona przyjąć. Alternatyw określonych przez polskie prawodawstwo jest przynajmniej kilka. Podstawowe rozróżnienie dla tych form działalności stanowi to, czy jest prowadzona przez osobę fizyczną, czyli właściciela, czy też przez osobę prawną. Jest to bardzo istotne ze względu na to, jakiego rodzaju działalność zamierzamy prowadzić. W przypadku, gdy zdecydujemy się na kategorię osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą stajemy się indywidualnym przedsiębiorcą. To najprostsza organizacyjnie forma aktywności rynkowej i jako taka najlepiej sprawdza się w samych początkach prowadzenia firmy. Największy wpływ na wybór pomiędzy osobą fizyczną, czyli przedsiębiorstwem prywatnym a firmą powiązaną z kategorią osoby prawnej, powinien mieć charakter i przedmiot zakładanej działalności. Przykładowo, jeśli działalność będzie prowadzona na niewielką skalę, a jej profil będzie usługowy, to najbardziej odpowiednia dla startującego przedsięwzięcia będzie forma osoby fizycznej. Zaletą takiego rozwiązania jest to, że nie wymaga dużych środków finansowych na starcie. Ponadto właściciel firmy sam podejmuje wszystkie decyzje. Jest to okazja, by zyskać niezbędne doświadczenia, choć wiąże się z ryzykiem.