Wewnętrzna stopa zwrotu IRR

Wewnętrzna stopa zwrotu IRR

IRR (z języka angielskiego – Internal Rate of Return) to metoda służąca ocenie opłacalności projektów. Analizuje ona efektywność inwestycji oraz obrazuje rzeczywistą stopę korzyści z niej. Co ważne, Wewnętrzna stopa zwrotu IRR jest metodą dynamiczną, bierze poprawkę na zmiany wartości pieniądza w danym okresie czasu. IRR jest stopą dyskontową, dla której aktualna wartość wydatków równa się bieżącym wpływom. Inaczej mówiąc, NPV (bieżąca wartość inwestycji) jest równa 0. Zatem za atut tej metody, uznac można to, że zdefiniowanie IRR nie jest skomplikowane. Po prostu, im większa jej wartość, tym większy odnotujemy zysk z przedsięwzięcia. Metoda ta jest prosta do obliczenia oraz łatwa w zinterpretowaniu.
Kolejną istotną jej cechą jest fakt, że przepływy pieniężne posiadają taką ilość wartości IRR, która zależna jest od ilości zmian znaków w przepływie inwestycyjnym. Niestety, jak każda metoda, ta również ma swoje wady. Najbardziej znaczącą jest możliwość niewyliczenia wartości IRR dla danego przepływu. Przyczyną może być więcej niż jedna zmiana znaku, gdyż uzyskamy wówczas większą ilość wartość IRR. Sprawi to, że wynik nie będzie klarowny i jednoznaczny.