Warunki otrzymania kredytu inwestycyjnego

Jednym ze sposobów na zewnętrzne finansowanie naszego przedsiębiorstwa jest uzyskanie kredytu inwestycyjnego. Początkujący przedsiębiorca zazwyczaj ma spore problemy z otrzymaniem takiego kredytu, większość banków decyduje się na umieszczenie w swojej ofercie kredytów inwestycyjnych dla działalności gospodarczych, które utrzymują się na rynku od pewnego czasu. Oczywiście każdy przypadek trzeba traktować indywidualnie, najwięcej przecież zależy od posiadanej przez dany podmiot gospodarczy zdolności kredytowej i rodzaju zabezpieczenia. Kredyty inwestycyjne dla przedsiębiorców są zobowiązaniami długoterminowymi, okres spłaty takiego rodzaju kredytu maksymalnie wynosi trzydzieści lat. Kredyt inwestycyjny może być przeznaczony zarówno na modernizację przedsiębiorstwa, szkolenia pracownicze, wdrażanie nowych technologii, alternatywnych źródeł energii do prowadzonych działalności gospodarczych, jak i na zakup maszyn, licencji krajowych, zagranicznych. Przeznaczenie jest bardzo dowolne, jednak ostateczny cel trzeba koniecznie wskazać we wniosku kredytowym. Przedsiębiorca, któremu kredyt inwestycyjny został przyznany nie otrzymuje tych środków do ręki, tylko są przelewane od razu na konto realizowane przedsięwzięcia inwestycyjnego. Przy staraniach o kredyt inwestycyjny, potrzebny jest biznesplan.