Walka z ekonomicznym kryzysem

Walczenie z kryzysem to dzisiaj czołowe zadanie większości elit politycznych i nie brakuje w mediach bardzo wielu sugestii na temat tego, jak radzić sobie z aktualnym rosnącym stale zadłużeniem wielu państw. Co ciekawe, aktywnie udział w tych dyskusjach biorą dzisiaj nie tylko osoby zaangażowane bezpośrednio w ekonomię oraz finanse. To obywatele i tzw. opinia publiczna na łamach rozlicznych wolnych mediów wypowiadają się na temat tego, co ich zdaniem jest największą bolączką aktualnego stanu gospodarek światowych a także – kto jest za tę zapaść odpowiedzialny najmocniej. Zawsze gdy dochodzi do poważnej tragedii, konieczne staje się znalezienie odpowiedzialnych za ten stan rzeczy, więc większość mediów bardzo aktywnie bierze udział w popularnym polowaniu na czarownice. Dziś nawet ekonomiści w mediach nawołują do tego, by to politycy odpowiedzialni za nieudolne budowanie budżetu, złe wydatkowanie pieniędzy publicznych i brak jakiejkolwiek politycznej odwagi do wprowadzania kluczowych z punktu widzenia ekonomicznego reform w kraju przyznali się wreszcie do sporej części odpowiedzialności za zły stan ekonomii globalnej. Nie jest bowiem tak, że bardzo złe wydawanie pieniędzy przez rząd Grecji uderzy w samych Greków. W tak połączonej gospodarce zapaść jednego podmiotu oznacza straty dla drugiego.