Unia zaczyna doradzać państwom członkowskim

Unia zaczyna doradzać państwom członkowskim

W dziejach Unii Europejskiej nie było jeszcze takiego kryzysu, zarówno w dziedzinie polityki fiskalnej jak i coraz większego rozdźwięku w zakresie zadłużenia i sposobu wyjścia z niego, pomiędzy państwami członkowskimi. Wśród wielu pomysłów wyjścia z tego impasu, jest zamiar powołania specjalnej grupy konsultingowej, która składałaby się z przedstawicieli państw o zdrowych fundamentach gospodarczych, czyli Szwecji, Austrii czy nawet Polski. Zajmowała by się ona doradzaniem państwom o niskiej wiarygodności gospodarczej, czyli Grecji, Portugalii czy Włochom, jak zbilansować swoje budżety. Ich niskie notowania w ratingach ciągną w dół wizerunek całej Unii, co tylko potęguje determinację w jak najszybszym powołaniem takiej grupy do życia. Wspólne doświadczenia tak dużej grupy państw, które są w dodatku różnorodne zarówno pod względem politycznym, kulturowym, gospodarczym jak i pod względem mentalności, może się okazać pomocne w szybszym wyjściu z aktualnie panującego kryzysu. Pytanie jakie się rodzi na ustach wielu ekspertów, to czy państwa będące dłużej w strukturach unijnych, jak Portugalia czy Włochy zgodzą się na doradzanie państw, które są tam niedawno, czyli dla przykładu Polska. Miejmy nadzieje, że nie będzie górowała urażona duma narodowa i konsulting zostanie odebrany jako forma pomocy sąsiedzkiej, a nie próba dominacji nad drugim krajem. Opłaci się to wszystkim członkom Wspólnoty.