Udogodnienia przy zakładaniu firmy

Udogodnienia przy zakładaniu firmy

Przyszły przedsiębiorca powinien wiedzieć, że wniosek o zarejestrowanie własnej działalności gospodarczej, podany na formularzu EDG1 składa bezpłatnie. W świetle nowelizacji ustawy o swobodzie gospodarczej nie ma żadnej opłaty za wpis do ewidencji przedsiębiorstw. Zakładanie firmy wcale nie musi od początku być obarczone ogromnymi kosztami. We wspomnianym wniosku podajemy podstawowe dane. Aby go wypełnić, powinniśmy już posiadać PESEL oraz numer NIP – bez tych danych nie możemy złożyć wniosku. Ważne jest także podanie miejsca wykonywania działalności oraz daty jej rozpoczęcia. Składając wniosek wybieramy też sposób opodatkowania, zaznaczamy, czy będziemy używać do rozliczenia własnej firmy ewidencji przychodów, księgi podatkowej czy też będziemy płatnikami VATu. Po otrzymaniu naszego formularza odpowiedni urząd dokonuje wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a my otrzymujemy odpowiednie zaświadczenie. Nie później niż 3 dni po dokonaniu przez nas wpisu kopia wniosku wraz z zaświadczeniem przesyłana jest do wskazanego przez nas Urzędu Skarbowego, Urzędu Statystycznego, a także do naszej jednostki ZUS lub oddziału KRUS. Trzeba pamiętać, iż wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest traktowany jako zgłoszenie podatnika w celu identyfikacji podatkowej, a reszty formalności każdy przedsiębiorca musi dopełnić w odpowiednim oddziale ZUS lub Urzędzie Skarbowym.