Strony umowy konsultingowej

Strony umowy konsultingowej

Wszystkie firmy konsultingowe, które to obecnie działają na rynku całego świata, w tym też w Polsce, cechują się tym, że ich głównym zadaniem jest poprawienie funkcjonalności danej firmy. Taka sytuacja sprawia, ze nie widząc możliwości rozwojowych potencjalne przedsiębiorstwo zwraca się z prośbą o pomoc do doradców, którzy to doskonale wiedzą, jakie czynności należy podjąć, aby firma znów stała się silna i posiadała możliwości konkurencyjne. Jeśli jednak współpraca ta ma się rozpocząć niezwykle ważne staje się to, aby została podpisana umowa pomiędzy firmą konsultingową a przedsiębiorstwem, które to zleca jej pracę. Jest to, więc tak zwana umowa dwustronna, której cechą charakterystyczną jest to, że łączy ona w sobie ekspertyzę i ewentualnie dodatkowe czynności, jakie to życzy sobie dana firma. Dodatkowo często zdarza się, ze pomiędzy obiema stronami umowy występują także pośredni uczestnicy consultingu. Takimi osobami mogą, więc na przykład być organizacje współdziałające z jednostką consultingową, czy też zastępcze jednostki consultingowe. Takim to organizacjom powierza się przede wszystkim wykonanie umowy. Dodatkowo pośrednikami mogą być także instytucje udzielające informacji gospodarczych.