Strategie marketingowe

Strategie marketingowe

Firmy konsultingowe mogą uczestniczyć w tak ważnych dla przedsiębiorstwa działaniach, jak opracowanie odpowiednich strategii marketingowych. Opracowanie odpowiedniej strategii jest ważne, tak samo jak właściwe jej wdrożenie. Firmy konsultingowe budowę strategii opierają na analizie konkurencji oraz badaniach odpowiednich obszarów rynku. Opracowanie strategii marketingowej przez firmę konsultingową rozpoczyna się analizą potrzeb klienta, badaniem otoczenia bliższego i dalszego firmy, szans oraz zagrożeń. Firma konsultingowa poza analizą sytuacji przedsiębiorstwa bardzo często zajmuje się również proponowaniem działań naprawczych oraz rekomendowaniem zmian. Aktywność ta polega przede wszystkim na określeniu głównej grupy docelowej przedsiębiorstwa, uwypuklenie zalet produktów i usług firmy klienta, wskazanie skutecznych metod reklamy, opracowanie zasad tworzenia reklam i materiałów informacyjnych. Firmy konsultingowe bardzo często zajmują się również wyborem firm, które w imieniu klienta realizować będą kampanię reklamową, działaniami związanymi z relacjami z mediami oraz opracowanie odpowiednich metod działania. Często dotyczy to również przeprojektowania wizerunku poszczególnych produktów.