stopa zwrotu IRR

Inwestycje to klucz do sukcesu. Nawet najlepiej prosperujący biznes może po czasie wykazać zmniejszenie dynamiki rozwoju, jeżeli strategia planowania inwestycyjnego okaże się źle zaplanowana bądź realizowana. Na szczęście dzięki istniejącym mechanizmom można przeprowadzić ocenę projektów inwestycyjnych. Jedną z takich metod jest wewnętrzna stopa zwrotu IRR. Jedną z zalet tej metody oceny projektów jest fakt, że uwzględnia ona zmianę wartości pieniądza jaka następuje w konkretnym odcinku czasu. W jaki sposób można obliczyć wartość stopy zwrotu? Wystarczy wykorzystać w tym celu wzór matematyczny. Jest on dosyć skomplikowany, dlatego warto przy obliczeniach posłużyć się chociażby darmowym arkuszem kalkulacyjnym. Dzięki tej metodzie można ocenić opłacalność konkretnego projektu, a także na podstawie otrzymanych wyników porównać kilka możliwości inwestycyjnych. Najbardziej opłacalny będzie ten projekt, który według wyliczeń przyniesie największą stopę zwrotu. Warto wykorzystywać możliwości kalkulacji i oceny potencjalnego zysku, tak aby w jak największym stopniu zminimalizować ryzyko straty, choć zawsze należy się również liczyć z możliwością wystąpienia czynników losowych.