Spółki kapitałowe-charakterystyka

Spółki kapitałowe charakteryzują się Kikom ważnymi cechami, które wyróżniają je na tle innych tego typu rozwiązań. Po pierwsze muszą posiadać kapitał zakładowy, który jest wnoszony na samym początku działalności. Czym wyższy kapitał tym lepszą opinię posiada firma i tym na więcej ją stać? Druga istotna cecha spółki kapitałowej to posiadanie osobowości prawnej, co pomaga w załatwianiu wszelkich spraw formalnych oraz związanych w ogólnie rozumianą biurokracją. Kolejna cecha to posiadanie majątku, który jest odrębny od osobistych zabranych przez całe życie majątków wszystkich członków spółki kapitałowej. Czwartą cechą charakterystyczną jest ponoszenie odpowiedzialności za swoje decyzje całym majątkiem zakładowym. W pewnych sytuacjach możliwe jest jednak wyłączenie z odpowiedzialności niektórych członków tylko po to by uchronić ich przed bankructwem i koniecznością usunięcia z grupy. Z zasady również wspólnicy mogą wyłączać się nawzajem z prowadzenie spraw spółki. Można tego dokonać na zebraniu rady nadzorczej po przegłosowaniu wyłączenia danego członka spółki kapitałowej. Ostatnią cechą, która idealnie opisuje istotę działania spółek kapitałowych to przypisywanie oraz odbieranie udziałowcom praw i obowiązków poprze odpowiednie głosowania. W ten sposób można ustalić tak zwaną konstytucje spółki. Jak więc widać spółki kapitałowe działają nieco inaczej niż standardowe spółki spotykany w codzienności gospodarczej Polaków?