spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Chcąc założyć działalność gospodarczą ze wspólnikiem należy zagłębić się w przepisy prawne dotyczące funkcjonowania spółek. Możliwości w tym względzie jest co najmniej kilka. Każdy rodzaj spółki posiada swoje plusy i minusy. Warto poświęcić chwilę na to, aby wybrać najbardziej odpowiedni wariant, biorąc pod uwagę wszystkie udogodnienia i zagrożenia. Najbardziej popularne spółki to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. Spółka komandytowa powinna składać się z co najmniej dwóch wspólników. Jeden z nich za zobowiązania firmy odpowiada w sposób nieograniczony, zaś odpowiedzialność drugiego wspólnika jest ograniczona – wszelkie kwestie w tym względzie reguluje umowa. Nieco inaczej wygląda to w przypadku, gdy pod lupę brana jest gotowa spółka zoo. W tym przypadku, wspólnicy nie odpowiadają własnym majątkiem za zobowiązania firmy. Wszelkie zaległości mogą być ściągane wyłącznie z majątku firmowego. Jest to doskonałe zabezpieczenie majątków prywatnych i najbezpieczniejszy rodzaj spółki. Jednak aby móc zarejestrować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, to musi ona spełniać szereg bardzo restrykcyjnych wymagań.