Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemów

Problemy z siecią komputerową mogą pojawić się w każdym przedsiębiorstwie. Szczególnie w przypadku dynamicznego rozwoju może okazać się, że wprowadzanie kolejnych zmian w sieci komputerowej firmy sprawia, że zagrożone zostaje jej bezpieczeństwo, a wydajność działań spada. Firmy konsultingowe zajmujące się rozwiązaniami IT specjalizują się w eliminowaniu problemów z wydajnością aplikacji w sieci klientów. W tym celu konieczna jest lokalizacja oraz zdiagnozowanie problemu. Problem może powstawać w serwerze, poszczególnych aplikacjach, bądź wynikać z budowy sieci. Firmy konsultingowe wskazują, który dział firmy odpowiedzialny jest za powstawanie problemu, a więc kto musi podjąć się jego rozwiązania, Poza tym firmy konsultingowe posiadają odpowiednie umiejętności, by wyszukiwać wąskie gardła w aplikacjach. Bardzo często w swojej pracy konsultanci spotykają się z problemami w zakresie wydajności aplikacji Java oraz .net. Poza tym firmy konsultingowe zajmują się wykrywaniem błędów konfiguracji w sieciach LAN oraz WAN. Mogą one również sprawdzać ruch w sieci korporacji, co oznacza, że wykryć można użytkowników, którzy w trakcie pracy korzystają z niepożądanych i niedozwolonych aplikacji komputerowych.