Różne formy działalności gospodarczej

Różne formy działalności gospodarczej

Jeżeli chcesz wkroczyć w świat biznesu i rozpocząć swoją własną działalność gospodarczą, na pewno przy zakładaniu firmy zadajesz sobie pytanie, czym jest działalność. Fundamentalnym aktem prawnym, który zawiera zasady prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw jest ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku, mówiąca o swobodzie działalności gospodarczej. Reguluje ona podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terenie naszego państwa. Prócz tego reguluje też zadania organów administracji publicznej, czyli różnorodnych urzędów. Nie zajmuje się jedynie działalnością gospodarczą. W świetle wspomnianej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, działalnością gospodarczą jest działalność zarobkowa wytwórcza, budowlana, handlowa, a także usługowa oraz różnorodne czynności polegające na przykład na wydobyciu złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób ciągły. Prowadzenie własnej działalności polega zatem na wykonywaniu czynności, które pozwolą przedsiębiorcy osiągnąć zysk. Należy przy tym działać we własnym imieniu, w sposób zorganizowany i ciągły. Bardziej szczegółowe definicje działalności gospodarczej możemy znajdziemy w przepisach podatkowych, z którymi przy zakładaniu firmy powinniśmy się zapoznać. W świetle tych przepisów prowadzenie własnego biznesu oznacza działalność zarobkową: wytwórczą, budowlaną, handlową oraz usługową. Natomiast za osobę prowadzącą działalność gospodarczą uważa się też osobę fizyczną, która jest wspólnikiem spółki.