Rozmowa kwalifikacyjna z perspektywy pracodawcy

Zatrudnianie pracowników do rozwijającej się działalności wiąże się z koniecznością przeglądania licznych życiorysów, listów motywacyjnych, dziwacznych nieraz aplikacji naszych kandydatów oraz – po wstępnej selekcji zgłoszeń – także prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych. To nierzadko stresujące wydarzenie dla obu zaangażowanych stron. Potencjalni pracownicy denerwują się próbując jak najlepiej zaprezentować swoje umiejętności oraz udowadniając zaangażowanie, pracodawcy zaś (szczególnie ci dopiero stawiający swoje pierwsze kroki w zarządzaniu zasobami ludzkimi) spinają się usiłując wśród różnorodnych ofert wybrać najlepiej jak to tylko możliwe. Rozmowa kwalifikacyjna z perspektywy pracodawcy oznacza przede wszystkim przeprowadzanie swoistego wywiadu środowiskowego, który pozwoli dowiedzieć się co nieco o naszym kandydacie, a także wyczuć jaki jest jego czy jej stopień zaangażowania, ambicja, motywacja i model pracy. Szczególnie w niewielkich, ściśle współpracujących ze sobą zespołach istotne są także tzw. soft skille czyli umiejętności interpersonalne, w tym także pewna komunikatywność oraz zbieżność światopoglądowa. Podczas prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, musimy koniecznie pamiętać o tym, by wcześniej przemyśleć i przygotować sobie pytania, które pragniemy zadać naszym kandydatom.