Rodzaje umów w biznesie

Rodzaje umów w biznesie

Stając się właścicielami jakiegoś biznesu często stoimy przed koniecznością zatrudnienie pracowników lub wykonawców. Przy zakładaniu firmy powinniśmy uwzględnić konieczność zatrudniania ludzi i zawierania z nimi umów. Obecnie, poza umową o pracę, istnieją jeszcze dwa rodzaje umów, często stosowane przez pracodawców. Chodzi o umowę o dzieło i umowę zlecenie. Razem są to trzy podstawowe formy zatrudnienia. Przyjrzyjmy się umowie o pracę, aby porównać ją później z umową zlecenia. Wśród głównych cech umowy o pracę można zauważyć konieczność osobistego wykonania pracy przez pracownika, a także podporządkowanie w wykonywaniu pracy osobom przełożonym. W warunkach takiej mowy to pracodawca określa miejsce i czas wykonywania pracy. Wiele osób zakłada własną firmę, aby uniknąć tych konieczności i móc samemu decydować o czasie wykonania pracy. Co nam daje umowa zlecenia? Przede wszystkim stwarza możliwość wybrania przez zleceniobiorcę podwykonawcy, który samodzielne wykonuje pracy. Dodatkowo czas i miejsce pracy są nieokreślone lub ustala się je w umowie. W każdym przypadku należy zastanowić się nad celowością takich form zatrudnienia, rozważyć za i przeciw, by wybrać najlepszą z opcji. Jakie właściwie korzyści daje umowa zlecenia? Przede wszystkim są to korzyści dla zatrudniającego, a wśród nich fakt, iż pracownikowi nie płaci się za urlop ani inne przerwy w pracy i nie opłaca się składek ZUS dla studentów.