Rodzaje spółek osobowych

Posiadając jednego lub kilku zaufanych wspólników możemy założyć jedną ze spółek osobowych. Kodeks spółek handlowych przewiduje cztery możliwości w tej grupie, mianowicie, spółki komandytowe, komandytowo-akcyjne, jawne i partnerskie. Każda z tych rodzajów działalności ma swoje mocne i słabe strony, które powinny być indywidualnie rozpatrywane przez osoby zainteresowane prowadzeniem takiej formy prawnej. Warto dokładnie przestudiować przepisy prawne dotyczące spółek osobowych, z pewnością pomoże to nam dokonać właściwego wyboru. Spółki partnerskie z pewnością będą najlepszym wyborem dla osób posiadających kompetencje do wykonywania jednego z wolnych zawodów. Również w kodeksie spółek handlowych znajdziemy listę wolnych zawodów, w tym miejscu warto wymienić przynajmniej kilka spośród nich, tłumacz przysięgły, rzeczoznawca majątkowy, pielęgniarki, notariusz, czy radca prawny. Spółki partnerskie, podobnie, jak jawne i komandytowe do nie wymagają gromadzenia kapitału zakładowego w konkretnej, z góry określonej wysokości, jak to jest w przypadku spółek komandytowo-akcyjnych na poziomie pięćdziesięciu tysięcy złotych. Spółki komandytowo-akcyjne spoza innych spółek osobowych wyróżnia również możliwość emisji akcji i obligacji. Spółki osobowe przeznaczone są dla podmiotów chcących prowadzić firmę o małym zasięgu.