Rodzaje spółek kapitałowych

Regulacje prawne dotyczące spółek osobowych i kapitałowych znalazły się w kodeksie spółek handlowych. Tenże kodeks wyróżnia cztery rodzaje spółek osobowych i dwa rodzaje spółek kapitałowych. Do grona tych ostatnich zalicza spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne. Przesłanką do założenia jednej ze spółek kapitałowych jest z pewnością chęć prowadzenia działalności o dużym zasięgu. Do prowadzenia tych spółek potrzebne jest zgromadzenie kapitału podstawowego, który w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi pięć tysięcy złotych, zaś w przypadku spółek akcyjnych aż sto tysięcy złotych. Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością mogą założyć osoby fizyczne, oraz podmioty gospodarcze. Jedynym odstępstwem od tej reguły jest sytuacja, gdy taki rodzaj spółki chce założyć inna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Także spółki akcyjnej nie może założyć jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wspólnicy zakładający spółkę akcyjną mają prawo do emisji papierów wartościowych. Obecnie ponad sześćset spółek akcyjnych jest notowanych na giełdzie. Zaletą prowadzenia spółek kapitałowych jest duża wiarygodność pośród innych podmiotów gospodarczych. Za zobowiązania w spółkach kapitałowych odpowiadają wspólnicy i akcjonariusze tylko do wysokości wniesionych wkładów.