Rodzaje rejestrowanej działalności gospodarczej

Rodzaje rejestrowanej działalności gospodarczej

Kiedy zakładamy własną firmę, jednym z pierwszych kroków, jaki powinniśmy podjąć, winno być ustalenie, co będzie przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej. Warto pamiętać, że nie każda działalność może zostać zarejestrowana. Podstawowy warunek przy zakładaniu firmy to warunek legalności jej działania. Nie każdy wie, że przedmiot tej działalności musi być zgodny z Polską Klasyfikacją Działalności, która stanowi załącznik do rozporządzenia z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności. Każda działalność zgodna z owa klasyfikacją jest legalna. Polska Klasyfikacja Działalności udostępniana jest przez Główny Urząd Statystyczny, a zapoznanie się z nią pozwala uniknąć pomyłek podczas planowania własnego biznesu i dowiedzieć się, jakiej działalności nie można zarejestrować. Inną decyzją, jaką musi podjąć przyszły przedsiębiorca jest wybór formy prawnej prowadzonej działalności. Zazwyczaj działalność prowadzona na większą skalę, jest prowadzona w formie spółek, co pozwala na uniknięcie możliwych negatywnych skutków tarapatów finansowych, dzięki prawu upadłościowemu. Ale możemy też bez przeszkód wybrać dowolną dla siebie, najdogodniejszą formę działalności, a wśród nich jednoosobową działalność gospodarczą, która jest najbardziej popularnym modelem prowadzenia własnej firmy albo działalność w formie spółki, która jest wybierana, gdy chcemy współdziałać ze wspólnikami.