Restrukturyzacja

Restrukturyzacja

Restrukturyzacja jest jedną z najważniejszych czynności, które prowadzić może dla firmy przedsiębiorstwo konsultingowe. Ze względu na reformę gospodarczą i społeczną, po roku 1989 wiele przedsiębiorstw znalazło się w trudnej sytuacji, a często dotyczyło to całych gałęzi gospodarki. Pomimo tego, iż od przełomu minęło już wiele lat, do dziś przedsiębiorstwa borykają się z problemami takimi jak nieefektywne procesy produkcyjne, złe zarządzanie oraz przerostem zatrudnienia, co jest jeszcze pozostałościom po gospodarce centralnie planowanej. Firma konsultingowa zatrudnia doradców i analityków, których wieloletnie doświadczenie może sprawić, że realizacja procesów restrukturyzacyjnych i naprawczych przebiegnie o wiele łatwiej i skutecznie. Szczególnie w przypadku, gdy przedsiębiorstwo musi szybko dostosować się do reguł i prawidłowości rządzących wolnym rynkiem ważne staje się, by działania zostały odpowiednio zaplanowane i przeprowadzone. Istotne jest również, by zmianom w przedsiębiorstwie towarzyszyły również działania osłonowe. Firma konsultingowa wpiera przedsiębiorców przy opracowywaniu dokumentów restrukturyzacyjnych, analizowaniu efektywności przedsiębiorstwa oraz opracowywaniu planów.