Reklama poprzez porównanie

Kiedy reklamujemy jakiś produkt zależy nam przede wszystkim na podkreśleniu jego zalet. Można też pokusić się o porównanie go z produktem konkurencji. Reklama porównawcza jest dopuszczalna, ale musi spełniać kilka warunków. Przede wszystkim porównywać należy w sposób rzetelny, niewprowadzający odbiorcy i łatwy do zweryfikowania. Dlatego bezpieczne jest na przykład porównywanie cen oferowanych na produkty czy usługi przez nas oraz przez konkurencję. Możemy też pokusić się o podkreślenie wyższości naszego produktu poprzez wskazanie różnic w składzie (np. nasz sok nie zawiera cukru, z którego większość konkurencji korzysta) albo jakości elementów wykorzystanych przy jego produkcji. Ale już twierdzenie, że produkt spożywczy naszej firmy jest lepszy w smaku od innych, stanowi ryzyko, czynnika tego nie da się bowiem zweryfikować w sposób jednoznaczny. Reklama porównawcza może mieć charakter bezpośredni bądź pośredni. Inaczej mówiąc można w tej formie reklamy wskazać jasno konkurencyjną firmę i produkt, z którym porównujemy reklamowany wyrób. Jeżeli jednak nie chcemy wskazywać konkurencji, z którą się porównujemy, można wskazać ją w sposób nieco bardziej dyskretny (np. często wykorzystywane w reklamach firm telekomunikacyjnych określenie „wiodący operatorzy”). O tym co wolno w reklamie porównawczej, a czego nie, określają odpowiednie przepisy.