Przykład wspólnego działania w biznesie

Przykład wspólnego działania w biznesie

Na giełdę warszawską wkroczyła kolejna polska firma. Tym razem jest to spółka oferująca szeroko rozumiany konsulting. Właścicielami jest piątka kolegów ze studiów, każdy z innego kierunku. Są to przedstawiciele zarządzania, ekonomii, bankowości, zarządzania projektami inżynieryjnymi oraz prawa. Przedstawiciele tych zawodów postanowili połączyć wspólnie siły i wkroczyć na rynek konsultingu. Wcześniej, każdy z nich próbował szczęścia jako samodzielny pracownik w wielkich firmach zagranicznych. Jednakże w pewnym momencie ich drogi się połączyły i w przeciągu pięciu lat zdominowali rynek konsultingu dla małych i średnich firm. Dla tego typu usług jest teraz dobra koniunktura, ponieważ liczne inwestycje z dofinansowaniem ze środków unijnych wymagają aby przeprowadzić konsultacje. Mają one pokazać, że inwestycja ta będzie prawidłowo przeprowadzona oraz że będzie naprawdę potrzebna. Unia pozytywnie punktuje również przeprowadzanie konsultingu w czasie procesu powstawania danej inwestycji. Ma to ułatwić odbiór nastrojów społecznych oraz prawidłowość wszystkich etapów realizacji danego projektu. Firma która debiutuje na giełdzie może się wykazać obrotami rocznymi rzędu kilkunastu milionów złotych. W przeciągu tych lat zdominowała te rynki, których przedstawicielami są właściciele firmy, co tylko dobrze świadczy o ich wcześniejszej edukacji i o poziomie polskich uczelni w których zdobywali wiedzę.