Przygotowania do eksploatacji gazu łupkowego

Przygotowania do eksploatacji gazu łupkowego

Według wszelkich danych, Polska jest gazowym Eldorado na skalę nie tylko europejską. Dokładniej mówiąc gaz łupkowy, może się okazać naszym zbawieniem, zarówno pod względem dochodów do budżetu jak i możliwości upragnionego usamodzielnienia się od Rosji w temacie paliw. Jednakże aby móc eksploatować złoża podziemne, trzeba najpierw wykonać żmudne prace przygotowawcze, których pierwszym etapem jest przeprowadzenie konsultingu, z którego skorzystają przede wszystkim późniejsze firmy, które wezmą udział w eksploatacji. Prawo polskie wymaga, aby przed przystąpieniem do prac mających na celu czerpanie gazu, dowiedzieć się najpierw jaką opinię na ten temat ma lokalna społeczność czy też samorząd. Zagadnienie to jest na tyle poważne, że wiele ze złóż znajduje się na terenach chronionych a sam proces eksploatacji gazu łupkowego nie należy do najbardziej ekologicznych. Firmy konsultingowe będą musiały pokazać w jaki sposób najlepiej przekonać do wyrażenia zgody na takie prace górnicze największych przeciwników. Doświadczenie mówi, ze zapewne trzeba będzie hojnie udzielić wsparcia finansowego takim gminom. Nie mniej ważne jest przeprowadzenie konsultingu pod kątem wpływu takiego procesu czerpania gazu na środowisko naturalne. Kanada ma szczególnie bogate doświadczenia w tej dziedzinie, bowiem w tamtejszych lasach od dwunastu lat czerpie się w ten sam sposób gaz łupkowy. Warto więc skorzystać z doświadczeń innych, którzy na własnej skórze poznawali tajniki tej branży.