Przesłanki do założenia spółki jawnej

Jeżeli zamierzamy prowadzić działalność gospodarczą na niewielką skalę to, kto wie, może dobrym pomysłem okaże się założenie spółki jawnej. Jest to jedna z czterech rodzajów spółek osobowych wymienionych przez kodeks spółek handlowych. Zaletą takiej formy organizacyjno-prawnej jest brak konieczności gromadzenia kapitału zakładowego, jak to mam miejsce na przykład przy okazji spółek komandytowo-akcyjnych. Spółkę jawną na zewnątrz może reprezentować każdy wspólnik, nie ma w tym względzie żadnych restrykcyjnych uregulowań prawnych. Tę formę prawną założyć mogą zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze. Niewątpliwym hamulcem do częstszego zakładania spółek jawnych jest z pewnością występowanie odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania spółki wobec wierzycieli. Każdy wspólnik spółki jawnej odpowiada nie tylko swoim wkładem do majątku spółki, lecz także całym swoim prywatnym majątkiem. Wierzyciel ma prawo wyboru, majątku, z którego będzie dochodził roszczeń. Dlatego na wspólników należy wybierać tylko i wyłącznie osoby sprawdzone, godne zaufania i wiarygodne. Przy niskich obrotach w spółce jawnej istnieje szansa wyłączenia jej spod podatku dochodowego od towarów i usług. Spółka jawna nie posiada osobowości prawnej, lecz funkcjonuje pod własną firmę, co ma wpływ na rodzaj opodatkowania.