Przesłanki do założenia spółki akcyjnej

Spółki kapitałowe w naszym krajowym ustawodawstwie na mocy kodeksu spółek handlowych podzielono na dwie grupy, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne. Są to proponowane formy prawne, jeśli wraz ze wspólnikami zamierzamy prowadzić działalność o szerokim zasięgu na terenie naszego kraju, gdy chcemy od razu zaistnieć na arenie międzynarodowej, wówczas potrzebne nam będzie założenie spółki europejskiej. Jeśli chodzi o spółkę akcyjną, to do jej założenia potrzebne jest przede wszystkim posiadanie przez wspólników stu tysięcy złotych. Taką spółkę akcyjną mogą założyć osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze z wykluczeniem jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Tego typu formy organizacyjno-prawne są bardzo dobrze postrzegane przez innych przedsiębiorców i kontrahentów. Minusem takiej działalności gospodarczej, poza obowiązkiem zgromadzenia kapitału zakładowego jest przymus prowadzenia pełnej księgowości, co wiąże się z dodatkowymi kosztami w postaci obsługi finansowej firmy, prawnej, podatkowej. Każda spółka akcyjna może emitować papiery wartościowe, i być notowana na giełdzie. Jednak w przypadku wejścia na giełdę, potrzebny jest kapitał zakładowy na poziomie czterdziestu tysięcy złotych. Obecnie na warszawskiej giełdzie notowanych jest ponad sześćset spółek.