Przemysł energetyczny ma szansę na rozwój

Przemysł energetyczny ma szansę na rozwój

Polski przemysł energetyczny, jeżeli nie przejdzie gruntownych zmian w przeciągu najbliższych kilku lat, to czeka nas poważny niedobór energii. Skutkiem jest niedoinwestowanie przez wiele lat i przestarzały system przesyłowy. Poza tym nasze bloki energetyczne w elektrowniach muszą zostać albo rozbudowane albo dostawione kolejne. Aby ten proces był jak najlepszy i najbardziej ekonomiczny, ministerstwo gospodarki ogłosiło przetarg na świadczenie usług konsultingowych w tym temacie. Ogólnie chodzi o prześwietlenie kondycji naszego przemysłu energetycznego wraz z nakreśleniem najbardziej dla nas korzystnej drogi rozwoju na najbliższe dziesięć lat. Ostatnie tego typu badanie wykonano w Polsce w połowie lat dziewięćdziesiątych, wobec czego posiadane przez nas dane są już dawno nieaktualne i przestarzałe. Największym wyzwaniem dla konsultingu będzie temat ewentualnej budowy elektrowni atomowej w Polsce. Zamiar ten ma w naszym kraju tyle samo zwolenników jak i przeciwników, co było łatwe do przewidzenia już dawniej. Poza tym trzeba odpowiedzieć na pytanie o przyszłość polskiej energetyki, wobec istniejącej groźby wyczerpania w przeciągu najbliższego półwiecza pokładów węgla, który jest podstawa naszej gospodarki. Konsultacje powinny też nakreślić zasady i kierunki w jakich miałyby płynąć publiczne i unijne fundusze na rozwój i modernizację tej gałęzi przemysłu. Szacuje się, ze konsulting będzie nas kosztował ponad dziesięć milionów euro i potrwa ponad dwa lata.