Przejęcie innej firmy

Przejęcie innej firmy

Jeśli firma prowadzona jest przez jej właścicieli w rozsądny sposób, to zdobywa coraz większe ilości pieniędzy. Większe ilości pieniędzy wiążą się ze zdobywaniem większych wpływów i kontrolowaniem coraz większej części rynku. Jeśli prowadzona w ten sposób firma jest naprawdę duża, to wówczas może starać się o przejmowanie konkurencji. Przejmowanie konkurencji to element mądrego inwestowania. Bardzo bogate firmy przejmują firmy konkurencyjne nie po to, by konkurenta zniszczyć, lecz po to by druga firma wypracowywała zyski dla podmiotu przejmującego. Dzieje się tak wówczas, gdy kupowana firma odznacza się dużą renomą oraz prestiżem na rynku finansowym. Takie przejęcia zanim dojdą do skutku muszą najpierw zostać zaakceptowane oraz potwierdzone przez odpowiednie organy państwowe. Te organy i instytucje muszą zbadać czy nie chodzi do wrogiego przejęcia oraz czy firma kupująca nie stanie się w wyniku takiej transakcji monopolistą. Monopole są złym zjawiskiem na rynku, dlatego w państwach funkcjonują przepisy antymonopolowe, które ograniczają takie praktyki. Jeśli jednak wszystko jest zgodne z prawem, to transakcja dochodzi do skutku. Niekiedy duże firmy wykupują przedsiębiorstwa bankrutujące i w ten sposób ratują je przed upadkiem oraz całkowitym zniknięciem z rynku. Jest to dla upadających firm czasami jedyna szansa na przetrwanie.