Prywatyzacja śląskich przedsiębiorstw

Prywatyzacja śląskich przedsiębiorstw

Przełom lat osiemdziesiątych i dziewiędziesiątych to okres transformacji gospodarczych w naszym kraju. Zaczął się wtedy proces komercjalizacji wielkich państwowych przedsiębiorstw, a następnie ich prywatyzacja. Wzrosło zapotrzebowanie na dobrze wyszkolonych menadżerów potrafiących zarządzać w sposób skuteczny firmami. Podczas prywatyzacji wielkich molochów państwowych najczęściej stosowano metodę wyodrębnienia ze spółki poszczególnych jej składników i sprzedaży ich osobno. Przeważnie stosowano to na śląsku przy sprzedaży kombinatów górniczo – hutniczych. Głównym powodem podziałów spółek jest fakt, że cena za całe przedsiębiorstwo mogła by odstraszać nawet największych zagranicznych inwestorów. Po za tym w czasach komunistycznych i gospodarki centralnie planowanej, firmy nie były zarządzane według wolnorynkowych standardów. Większość z nich nie przynosiła zysków, tylko generowała zadłużenie. Przestarzałe formy zatrudnienia oraz organizacji samej pracy to tylko czubek problemów jakie drążyły takie firmy. Szybko uznano, że najlepszym lekarstwem na zaistniałą sytuacje będzie podział gigantów na kilka lub w niektórych przypadkach na kilkanaście mniejszych spółek. Te, które mimo wszystko okazały się nierentowne przegrały w kapitalistycznym świecie i dzisiaj ich nie znajdziemy na mapie śląskich firm.